Original Lyrics

Песен за Дзамлинг Гар
flovers
Дзогчен Общности от целия свят,
Дзогчен Общности от целия свят,
Възможно най-скоро, по един спокоен начин, елате в Дзамлинг Гар!
Възможно най-скоро, по един спокоен начин, елате в Дзамлинг Гар!
Щастие присъства,
Елате възможно най-скоро, по един спокоен начин.
Щастие присъства,
Всичко е съвършено,
Елате за да се насладите на щастие,
Нека се наслаждаваме на това щастие заедно.
Нека всичко се прояви по благоприятен начин!
Нека нашите желания бъдат изпълнени!
С възникващ самосъвършен късмет,
Нека победа се прояви във всички посоки!

 

Нека обединим нашите сила и капацитет,
Нека обединим нашите сила и капацитет,
Дзогчен общности, обединете цялата си сила и капацитет,
Дзогчен общности, обединете цялата си сила и капацитет,
Щастие е налице, обединете своите сила и капацитет!
Щастие е налице, всичко се проявява самосъвършено.
Живейте в познанието за изначалното състояние,
И щастие ще възникне в света.
Нека всичко се прояви по благоприятен начин!
Нека нашите желания бъдат изпълнени!
Развивайки познанието за нашето автентично състояние,
Целият свят ще се наслаждава на мир.

 

Интегрирайте в своето сътояние принципа на Ати!
Интегрирайте в своето сътояние принципа на Ати!
Чрез познанието и прилагането на собственото ни автентично състояние
В света ще се установи мир!
Чрез познанието и прилагането на собственото ни автентично състояние
В света ще се установи мир!
Щастие присъства, в света ще се установи мир!
Щастие присъства,
Радост се равива,
Интергрирайте във вашето състояние автентичното състояние,
И слънцето на Самантабадра ще се появи.
Нека всичко се прояви по благоприятен начин!
Нека нашите желания бъдат изпълнени!
Нека всички същества изпитват удоволствие
И се наслаждават на величието на върховното щастие.

This website uses its own cookies and third-party techniques, to collect statistical information about your Internet browsing and to show you advertising related to your tastes, as well as to improve your user experience. By browsing this website, you access the use of these cookies. You can change the configuration of your browser to not accept its installation or obtain more information in our cookies policy.