Original Lyrics

Dzamling Gar Lu
flovers
Wspólnoty Dzogczen z całego świata,
Wspólnoty Dzogczen z całego świata,
Przybywajcie do Dzamling Garu w zrelaksowany sposób, tak szybko, jak to możliwe!
Przybywajcie do Dzamling Garu w zrelaksowany sposób, tak szybko, jak to możliwe!
Szczęście jest obecne,
Przybywajcie tak szybko, jak to możliwe, w zrelaksowany sposób.
Szczęście jest obecne,
Wszystko jest doskonałe,
Przybywajcie, żeby cieszyć się szczęściem,
Wspólnie radujmy się tym szczęściem!
Niech wszystko jawi się pomyślnie!
Niech spełnią się nasze pragnienia!
Wraz z powodzeniem powstałym samodoskonale
Ze wszystkich stron niech pojawi się zwycięstwo!

 

Zjednoczmy nasze siły i zdolności,
Zjednoczmy nasze siły i zdolności.
Wspólnoty Dzogczen, zjednoczmy nasze siły i zdolności,
Wspólnoty Dzogczen, zjednoczmy nasze siły i zdolności,
Szczęście jest obecne, zjednoczmy nasze siły i zdolności!
Szczęście jest obecne, wszystko jawi się w sposób samodoskonały.
Żyjmy w wiedzy pierwotnego stanu,
A wtedy szczęście pojawi się na świecie.
Niech wszystko jawi się pomyślnie!
Niech spełnią się nasze pragnienia!
Cały świat cieszyć się będzie pokojem,
Rozwijając wiedzę naszego prawdziwego stanu.

 

Zintegruj się w zasadzie Ati!
Zintegruj się w zasadzie Ati!
Dzięki zastosowaniu wiedzy prawdziwego stanu
Na świecie zapanuje pokój!
Dzięki zastosowaniu wiedzy prawdziwego stanu
Na świecie zapanuje pokój!
Szczęście jest obecne,
Na świecie zapanuje pokój.
Szczęście jest obecne,
Rozwija się radość,
Zintegruj w sobie swój prawdziwy stan,
A wzejdzie słońce Samantabhadry.
Niech wszystko jawi się pomyślnie!
Niech spełnią się nasze pragnienia!
Wszystkie istoty niech doznają radości
I cieszą się blaskiem najwyższego szczęścia.

Tłumaczenie wykonane Marek Macko

This website uses its own cookies and third-party techniques, to collect statistical information about your Internet browsing and to show you advertising related to your tastes, as well as to improve your user experience. By browsing this website, you access the use of these cookies. You can change the configuration of your browser to not accept its installation or obtain more information in our cookies policy.