Original Lyrics

Песен за Дзамлинг Гар
flovers
Дзогчен Общности от целия свят,
Дзогчен Общности от целия свят,
Възможно най-скоро, по един спокоен начин, елате в Дзамлинг Гар!
Възможно най-скоро, по един спокоен начин, елате в Дзамлинг Гар!
Щастие присъства,
Елате възможно най-скоро, по един спокоен начин.
Щастие присъства,
Всичко е съвършено,
Елате за да се насладите на щастие,
Нека се наслаждаваме на това щастие заедно.
Нека всичко се прояви по благоприятен начин!
Нека нашите желания бъдат изпълнени!
С възникващ самосъвършен късмет,
Нека победа се прояви във всички посоки!

 

Нека обединим нашите сила и капацитет,
Нека обединим нашите сила и капацитет,
Дзогчен общности, обединете цялата си сила и капацитет,
Дзогчен общности, обединете цялата си сила и капацитет,
Щастие е налице, обединете своите сила и капацитет!
Щастие е налице, всичко се проявява самосъвършено.
Живейте в познанието за изначалното състояние,
И щастие ще възникне в света.
Нека всичко се прояви по благоприятен начин!
Нека нашите желания бъдат изпълнени!
Развивайки познанието за нашето автентично състояние,
Целият свят ще се наслаждава на мир.

 

Интегрирайте в своето сътояние принципа на Ати!
Интегрирайте в своето сътояние принципа на Ати!
Чрез познанието и прилагането на собственото ни автентично състояние
В света ще се установи мир!
Чрез познанието и прилагането на собственото ни автентично състояние
В света ще се установи мир!
Щастие присъства, в света ще се установи мир!
Щастие присъства,
Радост се равива,
Интергрирайте във вашето състояние автентичното състояние,
И слънцето на Самантабадра ще се появи.
Нека всичко се прояви по благоприятен начин!
Нека нашите желания бъдат изпълнени!
Нека всички същества изпитват удоволствие
И се наслаждават на величието на върховното щастие.